Trang chủ >> Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT

 

Giám Đốc Công ty: 
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phone: 0263.6 255.777

 

1. BỘ PHẬN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 Trưởng phòng: Ông Huỳnh Ngọc Anh

Phone: 0263.6250.144 - Địa chỉ: 37B Hùng Vương, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng.

 

2. BỘ PHẬN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

 Trưởng phòng: Ông Lê Văn Phong

Phone: 0263.3813.344 - 0263.3593.344 - Địa Chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Fax: 0263.3593.344

 

3.  BỘ PHẬN BÁN HÀNG

 Trưởng phòng: Ông Trương Thanh Sơn

Phone: 0263.6250.734 - Địa Chỉ: 37B Hùng Vương, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng.

 

4. BỘ PHẬN KẾ TOÁN

 Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Anh Quyên - Phó Giám Đốc Tài Chính

Phone: 0263.3580.485 - Địa chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng
Fax: 0263.3827.011

 

5. BỘ PHẬN KỸ THUẬT

 Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Thu Hồng - Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Phone: 0263.3580.485 - Địa chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng
Fax: 0263.3827.011

 

6. NHÀ MÁY

 Quản đốcBà Hà Thị Phúc. 

 Phó quản đốc : Ông Nguyễn Công Thành. 

Phone: 0263.3831.878 - Địa chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lầm Đồng

---------------------

Email: mkt.dabeco@gmail.com

Website: www.dalatbeco.vn

 

Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 

Thanh toán tại nhà

đang cập nhật

Đổi trả hàng

đang cập nhật

Giao hàng miễn phí

đang cập nhật